Klagomålshantering

Klagomålsrutin

Montessoriförskolorna Barnens Hus och Fröhuset, Montessoriskolan Växthuset

Enligt skollagen (2010:800)  kap 4 § 8 ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras. I samråd med personal och föräldrar har vi tagit fram följande rutiner:  

  1. Om Ni har klagomål att framföra ber vi Er att i första hand vända Er till den i personalen som berörs av Ert ärende.
  2. Om Ni efter samtal med vår personal känner att Ni fortfarande har klagomål ber vi Er att kontakta skolledningen, rektor eller biträdande rektor på telefon: 580 275 00 eller mail: info@ahavaxthuset.se
  3. Ärendet kommer att framföras till styrelsen för AHA Utbildning och även hanteras i förskolans/ skolans kvalitetsarbete.

Vår förhoppning är att att kunna hålla personlig kontakt med Er i ärendet och att behandla frågan så snart vi kan.


Agneta Tunander
Rektor

Anna Berggren
Biträdande rektor