Klagomålshantering

Klagomålsrutin

Montessoriförskolorna Rosa Tornet och Fröhuset, Montessoriskolan Växthuset

Enligt skollagen (2010:800)  kap 4 § 8 ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras. I samråd med personal och föräldrar har vi tagit fram följande rutiner:  

  1. Om Ni har klagomål att framföra ber vi Er att i första hand vända Er till den i personalen som berörs av Ert ärende.
  2. Om Ni efter samtal med vår personal känner att Ni fortfarande har klagomål ber vi Er att fylla i blanketten för synpunkter och klagomål och lämna till expeditionen eller kontakta rektor Anna Berggren på mail info@ahavaxthuset.se eller i meddelande på Admentum. 
  3. Vår målsättning är att att kunna hålla personlig kontakt med Er i ärendet och att behandla frågan så snart vi kan. Ärendet kommer även att hanteras i förskolans/skolans kvalitetsarbete.

 

Anna Berggren
Rektor