Val av skola

Som förälder har du möjlighet att välja en skola och en pedagogik som passar just ditt barn. Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum och arbetar utifrån varje barns individuella behov. I Montessoriskolan Växthuset erbjuder vi en undervisning som är anpassad efter varje barns förutsättningar och kunskapsnivå.

Ställ ditt barn i kö

För att ställa ditt barn i kö till Montessoriskolan Växthuset gör det direkt i kösystemet i Admentum.

Prioriteringar i kön

  1. Syskonförtur
    Barnet har ett syskon som går på Växthuset och kommer därmed ha förtur till en plats 
  2. Montessoriförskola
    Barnet har gått på en extern eller intern montessoriförskola 
  3. Anmälningsdatum
    Barnets ansökningsdatum registreras