Skolplattformen byter namn

Växthusets administrativa- och kommunikativa system Skolplattformen byter namn till Admentum.

Läs mer
 

Kommentarer till Mitt i Järfällas artikel 190321

All undervisning på Växthuset bedrivs av lärare med lärarexamen och de allra flesta har också fått sin lärarlegitimation. Endast i ämnet Idrott och hälsa saknar vi behörighet vilket motsvarar 7- 8 % av undervisningstiden på låg- och mellanstadiet. På Växthuset, som är en liten skola, utgör varje lärare 13 % av skolans lärarkår vilket gör att en enstaka saknad legitimation slår väldigt hårt procentuellt. 
Alla lärare på Montessoriskolan Växthuset, i Järfälla kommun och landet i stort behöver stort stöd i tider då läraryrket på många sätt är ifrågasatt.  Fackförbunden, skolledningar, huvudmän och vårdnadshavare bör tillsammans arbeta för att lyfta det som är positivt i skolan för att stärka lärarnas status och profession.  
 

Köanmälan till Växthuset

Klicka på länken nedan för att komma till köanmälan.

 

Läs mer