Styrdokument och planer

Montessoriskolan Växthuset följer nationella mål och riktlinjer liksom alla andra skolor i Sverige. Målet detsamma för alla elever men vägen fram till målet skiljer en montessoriskola från en traditionell skola. Eleverna arbetar individuellt, vilket ställer stora krav på pedagogernas dokumentation över elevernas kunskapsresultat.

 

Montessoriskolan Växthuset arbetar enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011., Lgr -11

Läs publikationen på Skolverkets webbplats

Montessoriförskolan Fröhusets verksamhet bedrivs enligt Läroplanen för förskolan 98/ 10, Lpfö-98/10

Läs Läroplanen för förskolan på Skolverkets webbplats.