Styrdokument och planer

Montessoriskolan Växthuset följer nationella mål och riktlinjer liksom alla andra skolor i Sverige.

 

Montessoriskolan Växthuset arbetar enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022., Lgr -22

Läs Lgr-22 här

Montessoriförskolan Fröhusets verksamhet bedrivs enligt Läroplanen för förskolan 2018, Lpfö -18

Läs Lpfö -18 här