Värdegrundsarbete- Hjärta och Hjärna

Fred och förståelse var frågor som låg Maria Montessori varmt om hjärtat. Hon såg barnen som fredsbärare och det är något vi vill ta fasta på även i vår verksamhet. Vi vill att alla våra barn/elever ska känna solidaritet och empati för andra människor, både de som finns i barnets närhet men också för andra människor runt om i världen, genom att utgå från sitt eget agerande. Vårt värdegrundsarbete Hjärta och Hjärna är framtaget av elever, föräldrar och personal.

 

HJÄRTA                                                                                                                        

Jag mår bra!    
Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal:

HJaerta

    • Skapar gemenskap och delaktighet

    • Bemöter varandra på ett trevligt sätt

    • Låter alla få vara den de är

    • Skapar trygghet och tillit

 

 

HJÄRNA

Jag lär mig!       
Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal:

Hjaerna

    • Tar ansvar för lärande

    • Skapar en bra arbetsmiljö

    • Informerar och tar del av information

    • Förbereder för lärande