Våra förskolor och vår skola

Våra förskolor

 

Vår skola

Fröhuset

Jakobsberg, Järfälla
Fröhuset startades 2009 i samma lokaler som vår skola Växthuset. Gruppen består just nu av 18 barn i åldrarna 3 – 5 år. I juni 2013 flyttar Fröhuset till helt egna lokaler och verksamheten utökas med två ytterligare avdelningar. 

frohuset.ahavaxthuset.se 

 

Växthuset

Jakobsberg, Järfälla
Skolan startade höstterminen 2002 och då fanns runt 60 elever. Under läsåret 2012-2013 har vi 127 elever. Undervisningen bedrivs i åldersblandade grupper med högst 22 barn i varje grupp. Personalen består av 22 personer med olika kompetens, från specialpedagog till barnskötare.

vaxthuset.ahavaxthuset.se