Ställ ditt barn i kö

Växthuset

Jakobsberg, Järfälla
Skolan startade höstterminen 2002 och då med  cirka 50 elever. Idag har vi plats för 140 i åldrarna 6- 12 år. Undervisningen bedrivs i  grupper med högst 24 barn i varje grupp. Personalen består av 20 personer med olika kompetenser såsom legitimerad lärare i grundskola och fritidshem, barnskötare, lärarassistent, kurator, specialpedagog och socialpedagog. Våra ledord på Växthuset sammanfattas i att vi är en skola:
  • Där elever och personal känner stolthet för skolan och har en stark laganda

  • Där personalen har höga förväntningar och tro på elevers förmåga

  • Där vi tillsammans skapar trygghet genom goda relationer och hög måluppfyllelse

  • Som har en kvalitativ undervisning som bygger på montessoripedagogiken, forskning och beprövad erfarenhet

  • Som utgår från ett salutogent perspektiv - vi tar vara på elevens styrkor och ser hela eleven för att påverka hälsa och kunskapsutveckling på bästa sätt

Val av skola

Som förälder har du möjlighet att välja en skola och en pedagogik som passar just ditt barn. Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum och arbetar utifrån varje barns individuella behov. I Montessoriskolan Växthuset erbjuder vi en undervisning som är anpassad efter varje barns förutsättningar och kunskapsnivå.

Ställ ditt barn i kö

I vår kö i Admentum kan du ställa ditt barn i kö till Montessoriskolan Växthuset.

Tryck här för prioriteringar i kö 

Läsårsdata 23/24

21 augusti           Läsårsstart kl 8.00 

30 okt - 3 nov     Höstlov

6 november         Studiedag

20 december       Terminsavslut

8 januari 2023     Terminsstart

26 feb - 1 mars    Sportlov

4 mars                   Studiedag

2- 5 april               Påsklov

10 maj                   Lovdag

7 juni                     Lovdag

12 juni                   Läsårsavslutning

Fritidshem och fritidsklubb på Växthuset


Fritids är en mycket viktig del av vår verksamhet och genomsyras även den av montessoripedagogiken.

På Växthuset finns två avdelningar för fritidsverksamheten. En avdelning för F-2 och en avdelning för åk 3-6.
Fritids för F-3 är öppet kl 6.30-17.30. 
Fritidsklubb, för inskrivna elever i år 4-6 , har öppet mellan klockan 13 - 17 under skoldagar och 9-17 under lovdagar.
På fritids finns möjlighet att delta i en mängd lustfyllda aktiviteter som att spela fotboll, baka, pyssla, måla, tälja, spela spel, leka detektiver och göra utflykter. Vi gör även pedagogiska planeringar för fritidshemmet där vi utgår från det centrala innehållet för att erbjuda eleverna möjlighet att utveckla förmågorna som beskrivs i Lgr-22. Alla elever på skolan är garanterade plats i fritidshemmet, men anmälan till fritidsverksamheten måste göras genom Järfälla kommuns e-tjänst.

Elevhälsan

Montessoriskolan Växthusets elevhälsoteam arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för elevernas välbefinnande och utgör ett stöd för elevernas väg till utbildningens mål.

Elevhälsoteamets arbete styrs av rektor och i teamet ingår specialpedagog, kurator, socialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog.Skolhälsovård

Skolsköterska för Montessoriskolan Växthuset:

Emma Lanstad
Telefon: 08-92 85 84

Vår skolhälsovård sköts av Skolhälsan som är en del av Sollentunahälsan.

Skolhälsan etablerades 1997 och bedriver verksamhet i Storstockholms-området. De arbetar på såväl grundskole- som gymnasienivå.

Inom Skolhälsan arbetar kompetenta och erfarna skolläkare och skolsköterskor. Ambitionen är att skapa en långsiktig relation med  kunderna genom att erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ som samtidigt ger kontinuitet i skolhälsovården.

Skolhälsan iordningsställer ett rum på skolan för fungerande skolhälsovård som nyttjas då de kommer ut till skolan. Dokumentation sker elektroniskt i ett av Sveriges ledande och specialiserade dataprogram för skolhälsovård vilket ger maximal effektivitet. Skolsköterskan utför hälsokontroller och enklare sjukvård på skolan. Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Mellan skolsköterskans besök och vid behov kan kontakt tas med skolsköterskan och skolläkaren. Vid behov knyts kontakt med skolpsykolog.

Skolhälsan erbjuder sjukvård för eleverna på vår mottagning i Sollentuna som en service till eleverna och deras familjer. Detta står utanför skolans åtagande. Mottagningen är centralt belägen nära kommunikationer och centrum. Stora parkeringsytor finns i direkt anslutning till lokalerna.

Information om Skolhälsans vaccinationer och hälsokontroller finns här

Prioriteringar i kön

1

Syskonförtur

Barnet har ett syskon som går på Växthuset och kommer därmed ha förtur till en plats 

2

Montessoriförskola

Barnet har gått på en extern eller intern montessoriförskola 

3

Anmälningsdatum

Barnets ansökningsdatum registreras