Prioriteringar i kön

1

Syskonförtur
Barnet har ett syskon som går på Växthuset och kommer därmed ha förtur till en plats 

2

Montessoriförskola
Barnet har gått på en extern eller intern montessoriförskola 

3

Anmälningsdatum
Barnets ansökningsdatum registreras