Organisation

Förskolan Fröhuset och skolan Växthuset är fristående och drivs av AHA Utbildning AB. Anna Berggren och Agneta Tunander startade skolan 2002 med cirka 50 barn och idag har vi omkring 140 elever i skolans årskurs F-6 och 55 barn i förskolan. Sedan 2017 tillhör även Montessoriförskolan Rosa Tornet i Viksjö oss med sina 35 barn, men under bolagsnamnet Toddlarna AB

Vad innebär vår Montessoripedagogik?

Maria Montessori (1870-1952) var italiens första kvinnliga läkare. Hon utvecklade en pedagogik som bygger på långvariga observationer av barns utveckling. Montessori upptäckte att barnet har behov av att själv aktivt medverka i sin egen utforskning av världen och inhämtning av kunskap.

Frihet att välja aktivitet utifrån sin egen utvecklingsnivå och möjlighet att arbeta ostört i egen takt blev två av de viktigaste förutsättningarna i montessoripedagogiken. 

Självständighet, hänsyn, samarbete och frihet

I en montessorigrupp känner barnen att de arbetar för sin egen skull, inte för lärarens. Självständighet och motivation ger ansvarstagande och trygga barn.

 • Förberedd miljö

 • Frihet och ansvar 

 • Individualisering och samarbete

 • Hjälp mig att göra det själv

 • Konkretion och motorik

 • Helhet och Fredstanke

Montessorimaterial 

för att kunna möta barns behov av stimulans och aktiviteter, utvecklade Montessori egna arbetsmaterial. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet till exempel visar helt klart och tydligt hur och varför man räknar på ett visst sätt. När ett barn förstått matematikens uppbyggnad är det dags att lämna materialet och lösa abstrakta problem utan hjälpmedel. Många material är självrättande. Barnet får själv tillfredsställelsen av att själva se att de lyckats med en uppgift.

"Hjälp mig att hjälpa mig själv"

Detta är en montessoritanke som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand.

Mer om Montessori

Värdegrundsarbete

Hjärta & Hjärna

Fred och förståelse var frågor som låg Maria Montessori varmt om hjärtat. Hon såg barnen som fredsbärare och det är något vi vill ta fasta på även i vår verksamhet. Vi vill att alla våra barn/elever ska känna solidaritet och empati för andra människor, både de som finns i barnets närhet men också för andra människor runt om i världen, genom att utgå från sitt eget agerande. Vårt värdegrundsarbete Hjärta och Hjärna är framtaget av elever, föräldrar och personal.

Hjärta                                    

Jag mår bra!     
Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal:
 • Skapar gemenskap och delaktighet
 • Bemöter varandra på ett trevligt sätt
 • Låter alla få vara den de är
 • Skapar trygghet och tillit

Hjärna

Jag lär mig!       
Detta uppnår vi genom att barn, vårdnadshavare och personal:
 • Tar ansvar för lärande
 • Skapar en bra arbetsmiljö
 • Informerar och tar del av information
 • Förbereder för lärande

 

Klagomålshantering


Klagomålsrutin

Montessoriförskolorna Rosa Tornet och Fröhuset, Montessoriskolan Växthuset

Enligt skollagen (2010:800)  kap 4 § 8 ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras. I samråd med personal och föräldrar har vi tagit fram följande rutiner:
 1. Om Ni har klagomål att framföra ber vi Er att i första hand vända Er till den i personalen som berörs av Ert ärende.
 2. Om Ni efter samtal med vår personal känner att Ni fortfarande har klagomål ber vi Er att fylla i blanketten för synpunkter och klagomål och lämna till expeditionen eller kontakta rektor Anna Berggren på mail info@ahavaxthuset.se eller i meddelande på Admentum. 
 3. Vår målsättning är att att kunna hålla personlig kontakt med Er i ärendet och att behandla frågan så snart vi kan. Ärendet kommer även att hanteras i förskolans/skolans kvalitetsarbete.

 

Mvh, Anna Berggren
Rektor