Ställ ditt barn i kö

Rosa Tornet

Viksjö Järfälla
Sedan 2017 driver vi Montessoriförskolan Rosa Tornet i Viksjö. På Rosa Tornet finns tre avdelningar. Guldpärlan och Ädelstenen för de yngre barnen 1-3 år och avdelningen Silverklockan för de äldsta barnen som är 4-5 år. Rosa Tornet ligger i Viksjö, Järfälla kommun och förskolan ligger fint belägen med närhet till både skog och ängsmarker. Förskolan är en liten förskola med plats för 35 barn i åldrarna 1-5 år. 

Val av förskola

Som förälder har du möjlighet att välja en förskola och en pedagogik som passar just ditt barn. Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum och arbetar utifrån varje barns individuella behov. I  våra Montessoriförskolor erbjuder vi en verksamhet som stimulerar barnen och där deras förutsättningar och kunskapsnivå ligger till grund för en fortsatt utveckling.

Ställ ditt barn i kö

För att ställa ditt barn i kö till Montessoriförskolorna Rosa Tornet eller Fröhuset måste du göra det via Järfälla kommuns Självservice

Observera att en plats på förskolan inte automatiskt ger en plats på skolan.

Maxtaxan gäller för samtliga förskolor i Järfälla kommun. Kö och avgifter handhas av Järfälla kommun.


Vårt arbetssätt

Våra avdelningar har ett nära samarbete och undervisningen är uppbyggd för att hela tiden utmana barnet att komma vidare i sin utveckling. Inom Montessoripedagogiken är arbetspasset en central punkt. Då arbetar alla barn utifrån sina egna intressen och förmågor. Pedagogens roll är att hjälpa barnet att hjälpa sig själv. Barnet tränar sin självständighet och bygger sitt självförtroende under hela dagen på förskolan. Därför är miljön väl förberedd och anpassad för barnen. Bord, stolar och hyllor är i barnens höjd och storlek.

Maten och måltiden är mycket viktiga på Rosa Tornet. Vi ägnar mycket tid åt att sitta tillsammans och lära oss bordsskick, hjälpsamhet och att ha det trevligt tillsammans vid bordet. Förskolan är nötfri, så inga nötter får tas med till förskolans område. Som i alla våra verksamheter så bygger vårt arbete på principerna Hjärta och Hjärna, vilket ni kan läsa mer om

Kvalitetsarbete

Varje vecka samlas ledningsgruppen som består av pedagoger från alla avdelningar för att driva förskolans kvalitetsarbete. Personalen deltar kontinuerligt i fortbildning för att utveckla sin profession. Vi tar även emot VFU-studenter från universiteten, vilket ger oss en inblick i det allra senaste från lärarutbildningen. Arbetet under året är indelat i 4 fokusområden där vi kontinuerligt observerar och värderar vårt arbete i barngruppen för att hitta utvecklingsområden.